เกาหลีใต้ยืนยันยังไม่พบการกลายพันธุ์ของไวรัสโคโรนา 2019

World News

สำนักข่าวยอนฮัพของทางการเกาหลีใต้รายงานว่า เกาหลีใต้ยืนยันว่ายังไม่พบการกลายพันธุ์ในไวรัสโคโรนา 2019 ขณะที่ผู้นำเกาหลีใต้เรียกร้องให้พัฒนายาและวัคซีน

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของเกาหลีใต้ หรือ KCDC ออกแถลงการณ์ ระบุว่า จากการวิเคราะห์ยีนจากผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 73 คน พบว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่พบการกลายพันธุ์ในไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ KCDC จะเปิดเผยรายละเอียดของการวิเคราะห์ต่อองค์การอนามัยโลกในลำดับต่อไป

KCDC ระบุว่า การกลายพันธุ์ของยีนอาจนำไปสู่การติดเชื้อที่มากขึ้นหรือความเป็นพิษที่สูงขึ้น และอาจทำให้เกิดความกังวลว่า เกิดข้อผิดพลาดกับการตรวจ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่พบการกลายพันธุ์

ด้านประธานาธิบดีมุน แจ-อิน ผู้นำเกาหลีใต้ ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมร่วมระหว่างภาคอุตสาหกรรม นักวิชาการ ศูนย์วิจัยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเรื่องการพัฒนายาและวัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายมุ่งมั่นพัฒนายาและวัคซีน โดยระบุว่า การพัฒนายาและวัคซีนเป็นสิ่งจำเป็น ในการจะยุติการระบาดของโรคให้ได้อย่างสมบูรณ์