เชื้อไวรัส COVID-19 คือ ??

World News

เชื้อไวรัส COVID-19 คือ ?? เพราะมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้นเรื่อยๆ และเริ่มแพร่กระจายกันในหลายจังหวัด โดยนอกจากการดูแลตัวเองแล้ว เราควรดูแลและทำความสะอาดบ้านอย่างถูกวิธี เพราะไวรัสโควิดเมื่อเกาะที่วัสดุต่างๆ สามารถอยู่ได้นานเป็นชั่วโมง แต่..เจ้าไวรัสตัวนี้ก็มีจุดอ่อน แค่เราหมั่นเช็ดทำความสะอาดบริเวณที่สัมผัสบ่อยๆ บ้านเราก็จะปลอดภัยจากเชื้อโรค และป้องกันคนที่เรารักได้อีกด้วย

ก่อนอื่นมาทำความรู้จักไวรัสตัวนี้กันก่อน โดยไวรัส Covid-19 หรือชื่อย่อมาจาก Coronavirus Disease 2019 ที่ตั้งโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) จริงๆแล้วไวรัสโคโรนาอยู่กับเรามานานมากแล้ว โดยเชื้อสามารถอยู่ได้ทั้งในสัตว์และคน ซึ่งไวรัสโคโรนามีหลากหลายสายพันธุ์ ส่วนใหญ่เป็นเพียงไข้หวัดธรรมดา แต่บางสายพันธุ์ก็ก่อให้เกิดอาการรุนแรงจนถึงขั้นปอดอักเสบได้ เช่น โรคซาร์ส โรคเมอร์ส และโควิด-19 ซึ่งการที่เชื้อไวรัสจะเข้าในร่างกายได้นั้น มีด้วยกัน 2 ช่องทาง คือ

-การสูดลมหายใจ เอาละอองฝอยจากการไอ จาม และสารคัดหลั่งอย่างน้ำมูก น้ำลาย หรือพูดคุยกับผู้ป่วยในระยะ 1-2 เมตร เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจไปสู่ปอด

-ทางการสัมผัส ถ้าเราไปหยิบจับของบริเวณที่ผู้ป่วยสัมผัสไว้ เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ปุ่มกดลิฟต์ โต๊ะ/เก้าอี้ แล้วมาขยี้ตา สัมผัสใบหน้า หรือหยิบของกินเข้าปากก็สามารถติดได้เช่นกัน

เมื่อเชื้อไวรัสโควิด เข้าสู่ร่างกายไวรัสจะเข้าไปเกาะที่ผิวเซลล์ของมนุษย์ จากนั้นไวรัสจะค่อยๆเพิ่มจำนวนเชื้อในตัวเรา โดยช่วงที่ติดเชื้อใหม่ๆบางรายอาจจะไม่มีอาการให้เห็นชัดเจน ทำให้ระยะฟักตัวนี้แหละที่น่ากลัว เพราะเราสามารถเป็นพาหะในการแพร่กระจายให้ผู้อื่นได้ แต่หลังจากนั้นประมาณ 7-14 วัน หรือขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของแต่ละบุคคล จะมีไข้ขึ้นสูงมากกว่า >37.5 องศา พร้อมอาการไอแห้งๆ ปวดเมื่อยเนื้อตัว และหายใจลำบาก ส่วนรายที่อาการรุนแรงอาจจะเกิดปอดอักเสบ และภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวได้นะคะ

สำหรับเชื้อตัวนี้จะว่าน่ากลัวก็น่ากลัว จะว่าไม่น่ากลัวก็ได้ เนื่องจากเชื้อที่เข้าไปในแต่ละบุคคลจะแสดงอาการไม่เหมือนกัน เพราะส่วนใหญ่ข้อมูลจาก กรมควบคุมโรคบอกว่า 80% ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดธรรมดาที่สามารถหายเองได้ ถ้าเรารักษาตามอาการไปเรื่อยๆ แต่อีกที่เหลือประมาณ 20% จะเป็นกลุ่มของคนที่มีโรคประจำตัว + เชื้อลงปอดรวมด้วย ทำให้ภูมิต้านทานในร่างกายลดลง ซึ่งถ้าปอดไม่โดนทำลายเกิน 50% ร่างกายยังฟื้นฟูเองได้ตามสภาพแต่ละคน แต่ถ้าปอดถูกทำลายเกิน 70% ขึ้นไป ถือว่าเป็นผู้ป่วยวิกฤต ต้องใช้เครื่องหายใจช่วยค่ะ

แผนภาพด้านบนเป็นการเก็บสถิติจากประเทศจีน พบว่าผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้วเสียชีวิตส่วนใหญ่จะอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป หรือคนที่มีโรคประจำตัวควบคู่ไปด้วย เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดตีบ-ตัน เป็นต้น และในทางตรงกันข้ามเด็กที่อายุต่ำกว่า 10 ปี ก็ยังไม่พบผู้เสียชีวิตนะคะ ส่วนวัยทำงานแบบพวกเรามีเพียง 1-3% เท่านั้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เราก็อย่าประมาท เพราะ COVID-19 นี้ ยังไม่มียาหรือวัคซีน ที่รักษาอาการได้โดยตรง ทำได้แค่รักษาตามอาการเท่านั้น แนะนำให้ “ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ระมัดระวังตัวเอง เน้นล้างมือบ่อยๆ เพราะเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุด”