โครงสร้างนาโนคาร์บอนแบบใหม่

World News

โครงสร้างนาโนคาร์บอนแบบใหม่ที่ทำจากเพชรซึ่งสามารถใช้ในการเก็บพลังงานเชิงกลเทคโนโลยีที่สวมใส่ได้และการใช้งานด้านชีวการแพทย์รูปแบบการจัดเก็บพลังงานเชิงกลขดลวดที่ถูกบีบอัดหรือของเล่นไขลานสำหรับเด็กพลังงานสามารถปลดปล่อยออกมาได้เมื่อมัดบิดคลี่คลายสร้างระบบควบคุมพลังงานจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาการจัดเก็บพลังงานที่ปลอดภัย

และมีเสถียรภาพมากขึ้นสำหรับการใช้งานหลายอย่างโครงสร้างคาร์บอนใหม่นี้อาจเป็นแหล่งจ่ายพลังงานขนาดเล็กสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่ระบบตรวจจับทางชีวการแพทย์แบบฝังที่ตรวจสอบการทำงานของหัวใจและสมองไปจนถึงหุ่นยนต์ขนาดเล็กและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งแตกต่างจากการจัดเก็บสารเคมีเช่นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนซึ่งใช้ปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าเพื่อเก็บและปล่อยพลังงานระบบพลังงานกลจะมีความเสี่ยงต่ำกว่ามากเมื่อเปรียบเทียบที่อุณหภูมิสูงระบบจัดเก็บสารเคมีสามารถระเบิดหรืออาจไม่ตอบสนองที่อุณหภูมิต่ำนอกจากนี้ยังสามารถรั่วไหลเมื่อเกิดความล้มเหลวทำให้เกิดมลพิษทางเคมี